COMARCH DIAMENTOWY PARTNER*
+48 71 354 61 65 | biuro@cdnpartner.com.pl

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2015.7.1 jest już dostępna!

by Krystian Kobylecki in Bez kategorii

Najważniejszą zmianą w nowej wersji systemu Comarch ERP Optima jest zaktualizowany wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje: VAT-7(15) oraz VAT-27(1).

Wprowadzono także zmiany niezbędne do uruchomienia synchronizacji struktury podległościowej pomiędzy bazami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.
Wymagana wersja Comarch ERP XL 2016.0.

Lista nowości i zmian wprowadzonych w Comarch ERP Optima 2015.7.1

 • Poprawiono – Korekta do Faktury Sprzedaży. Poprawiono działanie programu dla korekty do Faktury Sprzedaży wystawionej w Detalu w sytuacji, gdy dla stanowiska Detalu zaznaczono parametr Generuj WZ.
 • NOWOŚĆ – Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje: VAT-7(15) oraz VAT-27(1).
 • Poprawiono – Rejestry VAT. Deklaracje. Jeżeli w wersji programu 2015.6.1 dokonano wysyłki deklaracji VAT-7K w wersji formularza (8), to była ona eksportowana do systemu e-Deklaracje jako deklaracja miesięczna, a nie kwartalna. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono – Rejestry VAT. Na załączniku VAT-ZD o typie Zakup faktury korygujące podsumowywane były jako dokumenty niezapłacone. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono – Rozliczenia podmiotu. Dokumenty pierwotnie zaznaczone z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu zakładka Nierozliczone odznaczały się podczas wyboru wydruku bądź eksportu danych. Działanie poprawiono.
 • Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
  • Przeciętne wynagrodzenie: 3854,88 zł (od 1.09.2015)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 154,20 zł (od 1.09.2015)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 192,74 zł (od 1.09.2015)
  • Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 231,29 zł (od 1.09.2015) Comarch ERP Optima 6 Zmiany w wersji 2015.7.1
  • Wskaźnik waloryzacji: 97,8% (od 1.10.2015)
   Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r. (M.P. 2015 r., poz. 720). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2015 r. (M.P. 2015 r., poz. 780).
 • Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP XL. Synchronizacja struktury podległościowej. Wprowadzono zmiany konieczne do korzystania z synchronizacji struktury podległościowej, obejmującej centra podległościowe, ich kierowników i zastępców, a także przypisanie pracowników do poszczególnych centrów. Domyślnie po zmianie wersji, synchronizacja tego obszaru danych nie jest włączona. Włączenie jej następuje za pomocą zmiany odpowiedniego parametru w konfiguracji modułu Administrator w Comarch ERP XL. Również uzgodnienie struktury podległościowej w obu bazach, konieczne przed włączeniem synchronizacji tej struktury, następuje z poziomu Comarch ERP XL. Struktura podległościowa może być synchronizowana wyłącznie dwukierunkowo, dlatego funkcje w Comarch ERP Optima, pozwalające na import danych z Comarch ERP XL, nie obejmują importu struktury podległościowej. Do korzystania z tej funkcjonalności konieczna jest wersja Comarch ERP XL 2016.0.
 • Poprawiono – Naliczanie składki zdrowotnej. Poprawiono wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. We wcześniejszej wersji składka mogła się naliczyć w nieprawidłowej wysokości (tylko przy określonych rodzajach i specyficznych kwotach wypłacanych elementów), dla pracowników posiadających więcej niż jedną wypłatę w miesiącu. Takie nieprawidłowości mogły wystąpić w następujących przypadkach:
  • Gdy pracownik miał w wypłacie etatowej wynagrodzenie poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty i dodatkowo wypłatę umowy cywilnoprawnej.
  • Dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę przez część miesiąca, opłacającego podatki w Polsce, gdy miał najpierw naliczoną wypłatę walutową za okres oddelegowania, a następnie wypłatę w PLN za okres pobytu w Polce, zawierającą co najmniej dwa opodatkowane i ozusowane elementy.
  • Jeśli zleceniobiorca miał najpierw wypłacony dodatek opodatkowany i oskładkowany na liście płac o rodzaju Inne, a następnie na liście płac o rodzaju Umowa w wypłacie ozusowanej umowy miał jeszcze nieopodatkowane potrącenie.
  • W przypadku, gdy zleceniobiorca miał w danym miesiącu dwie umowy zlecenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz umowę podlegającą podatkowi zryczałtowanemu.
  • Dla pracownika, który miał wypłatę etatową i dodatkowo na liście płac o rodzaju Inne był wypłacony dodatek opodatkowany i oskładkowany oraz dodatek nieopodatkowany, a oskładkowany.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij