COMARCH DIAMENTOWY PARTNER*
+48 71 354 61 65 | biuro@cdnpartner.com.pl

Nowy moduł Comarch e-Sprawozdania już dostępny!

by Monika Wolny in Bez kategorii

Comarch e-sprawozdania APLIKACJA DO PEŁNEJ OBSŁUGI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż udostępniliśmy narzędzie Comarch e-Sprawozdania, które umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.

Niewątpliwą zaletą aplikacji jest to, iż może ona działać niezależnie i z dowolnym systemem ERP, gdyż możliwe jest ręczne wprowadzanie danych.

W tej wersji aplikacji umożliwiamy składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości.

Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego składającego się z:

  • bilansu
  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
  • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
  • pozostałych not i objaśnień

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie płatna.

Do firm korzystających z innych rozwiązań ERP adresujemy wersję „standalone”, która działa jako samodzielna aplikacja.

Jednocześnie informujemy iż w najbliższym czasie aplikacja będzie systematycznie wzbogacona o nowe funkcjonalności, w tym m.in. o:

  • kolejne wzory sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych)
  • zarządzanie podpisami pod sprawozdaniem,
  • możliwość budowy sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni

Ponadto stale będziemy poszerzać zakres integracji z systemami Comarch ERP.

Z poważaniem,

Zespół Comarch e-Sprawozdania

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy