COMARCH DIAMENTOWY PARTNER*
+48 71 354 61 65 | biuro@cdnpartner.com.pl

Informujemy, że Biała Lista czyli baza podatników vat wraz z ich numerami rachunków bankowych, na które należy dokonywać płatności – już działa.

Od 1 stycznia 2020r Szef KAS zapowiada sankcje.

Na podatnikach obowiązek spoczywać będzie gdy:
• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
• sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Weryfikacja rachunku bankowego powinna się odbyć w dniu, w którym planowane jest zlecenie przelewu.
Dlatego też zalecana przez podatnika płatność przy wyżej wymienionych warunkach powinna zawsze odbywać się na rachunek bankowy sprzedawcy zawarty w wykazie. Jeśli nie – nabywca nie będzie miał prawa ujęcia kosztu w ewidencjach podatkowych i tym samym do obniżenia wartości przychodu (art. 22p ust. 1 pkt 2 nowelizacji ustawy o PIT).

Wprawdzie obowiązek korzystania z Białej Listy zaczyna w Polsce obowiązywać podatników od 1 stycznia 2020r ale wielu podatników może i chce już z niej korzystać.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i wypełniając lukę w ofercie Comarch, pragniemy poinformować, że przygotowaliśmy własną Aplikację umożliwiająca sprawdzanie kontrahentów – CDN BiałaLista.

Aplikacja CDN BiałaLista dedykowana jest dla użytkowników systemów Comarch ERP Optima oraz ERP XL.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
 

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy