Od ponad 10 lat pomagamy firmom osiągać cele finansowe i brandingowe. CDN Partner jest agencją technologiczną kierującą się wartościami.

Galeria

Kontakt

ul. Starogajowa 33, 54-047 Wrocław

biuro@cdnpartner.com.pl

+48 71 354 61 65

Integracja systemu Comarch ERP Optima z jednym z najpopularniejszych systemów do integracji z Allegro, Amazon, eBay i nie tylko.

Dzięki tej integracji synchronizacja danych między Comarch ERP Optima i BaseLinker będzie wykonywać się automatycznie, dzięki czemu np na Allegro będą aktualne stany magazynowe z systemu ERP oraz zamówienia automatycznie będą importowane do ERP Optima.

Jeden integrator pozwala na zdefiniowanie wielu połączeń między różnymi bazami systemu ERP i różnymi kontami w systemie BaseLinker.

Dzięki tej funkcjonalności można przykładowo zdefiniować różną konfigurację importu zamówień do systemu ERP dla zamówień z Allegro, eBay czy Amazon.

Rozbudowana konfiguracja i podpowiedzi

Konfiguracja integratora jest pogrupowana według poszczególnych sekcji synchronizacji dzięki czemu mimo iż jest bardzo rozbudowana to łatwo można się w niej odnaleźć.
Dodatkowo po najechaniu kursorem na każde pole pojawia się podpowiedź czego to pole dotyczy i uwagi na co należy zwrócić uwagę przy ustawianiu wartości w tym polu.

Definiowanie źródeł importu zamówień

Dla każdego połączenia możemy zdefiniować, z których źródeł ma importować zamówienia. Dzięki temu możemy ustawić dla różnych źródeł generowanie różnych dokumentów w systemie ERP lub w zależności od źródła ustawiać odpowiednią serie na dokumencie w systemie ERP.

Kreator opisu na dokumencie w systemie ERP

Dzięki kreatorowi opisu możemy zdefiniować dowolny opis jaki ma ustawić się w systemie ERP na zaimportowanym dokumencie. Dodatkowo w tym opisie mogą pojawić się wszystkie parametry zamówienia zwracane przez BaseLinker, np. źródło zamówienia, email, telefon.

Importowanie zestawów

Integrator posiada opcję rozbijania zestawów na składowe podczas importu zamówienia do systemu ERP.
Zestawy możemy zdefiniować w samym systemie ERP oraz mogą być rozbijane na podstawie atrybutów na pozycjach zamówienia w BaseLinker.
Istnieje także możliwość rozbudowania algorytmu rozbijania na składowe.

Definiowanie atrybutów na zamówieniu

Konfiguracja pozwala również na dokładne zdefiniowanie jakie atrybuty mają dodawać się na dokument w systemie ERP oraz z jakimi wartościami. Dodatkowo możemy uzaleźnić atrybuty od źródła zamówienia.

Eksportowanie wydruków

W konfiguracji możemy wskazać także, które wydruki faktur mają eksportować się do BaseLinkera. Dodatkowo możemy ustawić różne wydruki dla klientów krajowych i zagranicznych.
Dla każdego połączenia możemy ustawić różne wydruki dzięki czemu możemy np skonfigurować integrację aby dla różnych źródeł zamówień eksportowała do BaseLinkera różne wydruki faktur.

Automatyczne generowanie faktur

Integrator posiada również opcję automatycznego generowania faktur do zamówień w systemie ERP. Dodatkowo faktury mogą automatycznie generować się gdy zamówienie w BaseLinker zmieni status na ustalony. Razem z fakturą może również generować się dokument WZ.

Harmonogram automatycznych synchronizacji

Dla każdego połączenia możemy ustawić osobne harmonogramy synchronizacji między systemami ERP i BaseLinker. Dzięki temu mamy wpływ na to, które dokładnie sekcje synchronizacji mają uruchamiać się automatycznie i w jakich odstępach czasu.

Historia synchronizacji

W aplikacji integratora mamy dostęp do historii wykonanych wszystkich synchronizacji między systemami ERP i BaseLinker. Dodatkowo dla każdej synchronizacji jest wyróżnione czy została wykonana automatycznie czy uruchomiona ręcznie z aplikacji.

Uruchamianie synchronizacji

Każdą synchronizację możemy wymusić ręcznie z poziomu aplikacji. Podczas uruchamiania ręcznej synchronizacji jest dodatkowo sprawdzane czy nie działa aktualnie automatyczna synchronizacji – dzięki temu dwie synchronizacje nie nałożą się na siebie.

Lista zamówień

Integrator posiada również możliwość podglądu listy zamówień z systemu BaseLinker. Z poziomu tej listy oprócz podglądu danych zamówienia możemy sprawdzić jaki numer dokumentu w systemie ERP otrzymało zamówienie lub czy były jakieś błędy podczas synchronizacji zamówienia. Dodatkowo z poziomu tej listy możemy wymusić zaimportowanie zamówienia do systemu ERP.

Funkcjonalności integracji:

 • eksport z systemu ERP do BaseLinker grup towarowych
 • eksport z systemu ERP do BaseLinker towarów wraz z atrybutami, opisami, zdjęciami
 • eksport z systemu ERP do BaseLinker stanów magazynowych z wybranych magazynów
 • import zamówień z BaseLinker do systemu ERP
 • import towarów z BaseLinker do systemu ERP
 • synchronizacja statusów zamówień z systemu ERP do BaseLinker
 • import z BaseLinker informacji o płatności, nadaniu przesyłki, zmianie statusu do systemu ERP
 • eksport faktury wystawionych w systemie ERP do BaseLinker
 • eksport numerów listów przewozowych z systemu ERP do BaseLinker
 • automatyczne generowanie faktur do zamówień w systemie ERP
 • obsługa zestawów podczas importowania zamówień do systemu ERP
 • automatyczna synchronizacja

Integrator do importu zamówień i generowania faktur/paragonów do systemu ERP wymaga aby w momencie importu była wolna licencja w systemie ERP Optima na moduły Kasa/Bank i Handel (lub Kasa/Bank Plus, Handel Plus).

Filmik prezentujący import zamówień i eksport faktur: