COMARCH DIAMENTOWY PARTNER*
+48 71 354 61 65 | biuro@cdnpartner.com.pl
Viewing posts from: November 2000

ERPPromocje

      Aplikacja ERPPromocje pozwala na grupowe zarządzanie rabatami w systemie Comarch ERP Optima. Operacje na rabatach wyglądają podobnie jak w systemie Comarch ERP XL – tworzy się karty promocji, które zawierają kontrahentów, grupy i towary, które ma obejmować promocja. Rabaty dodane z aplikacji są automatycznie dostępne w systemie ERP Optima i naliczają się na dokumentach bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji.

Funkcjonalności aplikacji:

 • tworzenie kart promocji,
 • definiowanie okresu czasowego obowiązywania promocji,
 • wyszukiwanie promocji, które zawierają danego kontrahenta/towar/grupę,
 • eksportowanie promocji do pliku Excel,
 • importowanie promocji z pliku Excel,
 • grupowa zmiana wartości rabatów,
 • szybkie dodawanie wielu kontrahentów/towarów/grup do promocji.

Zapytaj o cenę

Zobacz więcej

ERPMagazyn

ERPMagazyn - Mobilny magazynier zintegrowany z ERP Optima

Mobilny magazynier zintegrowany z ERP Optima

ERPMagazyn to aplikacja umożliwiająca kontrolę wydań, przyjęć i inwentaryzowanie towarów. Dostosowany on jest do pracy na kolektorze danych.
Dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazą systemu ERP z aplikacji ERPMagazyn mamy podgląd wszystkich aktualnych dokumentów magazynowych.
Dodatkowo wszystkie operacje wykonywane na kolektorze danych automatycznie wykonywane są w systemie ERP Optima.

Funkcjonalności:

 • Możliwość wyboru magazynu na którym chcemy pracować,
 • Sprawdzanie wydań magazynowych,
 • Sprawdzanie przyjęć magazynowych,
 • Inwentaryzacja towarów,
 • Zatwierdzanie i edycja dokumentów magazynowych w ERP Optima,
 • Możliwość sprawdzania wydań i przyjęć zgrupowanych dokumentów,
 • Szybkie sprawdzanie dokumentów dzięki skanowaniu kodów kreskowych,
 • Duże możliwości konfiguracji aplikacji.
ERPMagazyn - Menu

Zobacz więcej

CDN WZ-tka ERP Optima

Aplikacja Kontrola wydań stworzona została do wspierania pracy na magazynie podczas wydawania towarów. System ten jest zintegrowany z Comarch ERP Optima.

Podstawowe funkcjonalności

 • Logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą danych logowania do Comarch ERP Optima.
 • Program pobiera z Comarch ERP Optima dokumenty: FA, PA, WZ.
 • Możliwość filtrowania dokumentów.
 • Podgląd wszystkich pozycji z wybranego dokumentu.
 • Oznaczanie towarów jako sprawdzone.
 • Szybkie sprawdzanie towarów - skanujemy towar za pomocą skanera kodów kreskowych > wprowadzamy ilość > zatwierdzamy ENTER > skanujemy kolejny kod towaru.
 • Możliwość skorygowania ilości towarów na dokumencie w Comarch ERP Optima.
 • Możliwość usunięcia towaru z dokumentu w Comarch ERP Optima.
 • Zapisywanie statusu dokumentu - niesprawdzony/sprawdzony, daty sprawdzenia, osoby skanującej i pakującej.
 • Przenoszenie statusu dokumentu do systemu Comarch ERP Optima jako atrybut na dokumencie.
 • Możliwość zdefiniowania kodu kreskowego opakowania - do jednego kodu opakowania EAN przypisujemy kod EAN produktu i ilość w opakowania. Po zeskanowania kodu opakowania system wprowadza kod towaru i ilość w opakowaniu automatycznie.

Zobacz więcej

CDN PZ-tki ERP Optima

Podstawowe funkcjonalności

 • aplikacja pozwala w prosty i szybki sposób podglądać dokumenty PZ bez konieczności otwierania Optimy,
 • do podglądu są tylko dokumenty przyjęcia niezatwierdzone,
 • w każdym dokumencie PZ można zmienić ilość towarów, dodać nowy towar do dokumentu lub usunąć wybrany,
 • do każdej pozycji istnieje mozliwość wprowadzenia dostawy wraz z podaniem np. numeru partii, daty ważności itp.,
 • istnieje także możliwość dodania w szybki sposób opisu do każdej pozycji z dokumentu,
 • z poziomu dokumentu można oznaczyć, że został on sprawdzony lub nie, informacja ta przenoszona jest do Optimy jako atrybut na dokumencie i wyświetlana na liście dokumentów PZ.

Zobacz więcej

IntegraERP – Magento – ERP Optima

Magento - Comarch ERP Optima

Integracja sklepu internetowego Magento

IntegraERP to program do integracji sklepu internetowego z Comarch ERP Optima. Dzięki tej aplikacji kartoteki towarów i stany magazynowe aktualizują się automatycznie w Magento. Wszystkie dane pobierane są z Comarch ERP Optima i wysyłane do sklepu internetowego dzięki czemu nie musimy zarządzać danymi w dwóch systemach.

Korzyści z integracji

 • Automatyczna synchronizacja danych
 • Zawsze aktualne stany magazynowe w sklepie internetowym
 • Automatyczny import zamówień do systemu ERP Optima

Zobacz więcej

IntegraERP – PrestaShop – ERP Optima

PrestaShop - Comarch ERP Optima

Integracja sklepu internetowego PrestaShop

IntegraERP to program do integracji sklepu internetowego z Comarch ERP Optima. Dzięki tej aplikacji kartoteki towarów i stany magazynowe aktualizują się automatycznie w PrestaShop. Wszystkie dane pobierane są z Comarch ERP Optima i wysyłane do sklepu internetowego dzięki czemu nie musimy zarządzać danymi w dwóch systemach.

Korzyści z integracji

 • Automatyczna synchronizacja danych
 • Zawsze aktualne stany magazynowe w sklepie internetowym
 • Automatyczny import zamówień do systemu ERP Optima

Zobacz więcej

OrdersCom

Podstawowe funkcjonalności

 • dostęp do systemu tylko po zalogowaniu się,
 • podgląd limitu kredytowego i przeterminowanych płatności kontrahenta,
 • podgląd grup towarów, towarów, cen, zdjęć, stanów magazynowych, opisów, atrybutów z systemu ERP Optima,
 • cena wyświetlana w systemie uwzględnia wszystkie rabaty dla zalogowanego kontrahenta z systemu ERP Optima,
 • możliwość podglądu stanów magazynowych liczbowo lub graficznie,
 • możliwość dodawania towarów niedostępnych do koszyka - opcja w konfiguracji systemu,
 • kontrola limitu kredytowego kontrahenta podczas składania zamówienia,
 • podgląd przeterminowanych płatności kontrahenta z ERP Optima,
 • zamówienia składane przez system przenoszone są automatycznie do ERP Optima jako dokumenty RO (Rezerwacja odbiorcy),
 • podgląd zamówień kontrahenta złożonych z systemu oraz wszystkich z systemu ERP Optima, przypisanych do zalogowanego kontrahenta,
 • podgląd i status płatności z ERP Optima,
 • podgląd danych kontrahenta w systemie,
 • możliwość dodawania własnych podstron w systemie,
 • przydzielanie uprawnień użytkownikom (składanie i podgląd zamówień, podgląd płatności, widoczność stanów magazynowych - liczbowo lub graficznie).

Zobacz więcej

WorkOnline 2015

WorkOnline - Logowanie

Zarządzaj czasem pracy online

WorkOnline to aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem Płace i Kadry w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum. Z aplikacji WorkOnline można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program został wykonany w technologii responsywnej dzięki czemu dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.Aplikacja połączona jest bezpośrednio z bazą Comarch ERP Optima dzięki czemu zarówno dane wprowadzone w WorkOnline są od razu widoczne w module Płace i Kadry jak i w drugą stronę - dane wprowadzone w module Płace i Kadry od razu widoczne są w WorkOnline.

Tablica

Na stronie głównej zalogowany pracownik może podglądnąć:
 • Zaplanowany czas w obecnym miesiącu,
 • Przepracowany czas w obecnym miesiącu,
 • Przysługujący urlop w obecnym roku,
 • Pozostały urlop w obecnym roku,
 • Wykres przepracowanych ostatnich 30 dni.
WorkOnline - Tablica
WorkOnline - Lista pracowników

Lista pracowników

Lista pracowników przedstawia wszystkie osoby z centrum zalogowanego pracownika. Istnieje możliwość zdefiniowania z poziomu uprawnień których pracowników może podglądać zalogowana osoba. Dodatkowo wchodząc w szczegóły pracownika możemy podglądnąć (według uprawnień):
 • Dane kontaktowe pracownika,
 • Adres zamieszkania i zameldowania,
 • Dane etatowe,
 • Kod QR do szybkiej rejestracji czasu pracy.

Plan pracy

Zalogowany pracownik posiada możliwość zarządzania swoim planem pracy. Dodatkowo jeśli posiada uprawnienia może zarządzać czasem pracy podwładnych.
WorkOnline - Plan pracy
WorkOnline - Czas pracy

Czas pracy

Z poziomu czasu pracy zalogowany pracownik może podglądnąć swój czas pracy jak i nieobecności. Dodatkowo według uprawnień może podglądać czas pracy i nieobecności swoich podwładnych. Dodatkową opcją jest eksportowanie czasu pracy do pliku Excel.

Dodawanie czasu pracy i niebecności

Dodawanie czasu pracy, planu pracy i nieobecności jest możliwe z każdego okna aplikacji. Plan i czas pracy możemy dodawać na raz dla kilku pracowników. Dodatkowo istnieje możliwość wskazania konkretnych dni do jakich chcemy wprowadzić czas. Plan i czas pracy wprowadzony w WorkOnline jest od razu zapisywany w module Płacy i Kadry.
WorkOnline - Dodawanie czasu pracy
WorkOnline - Start/Stop

Start/Stop

WorkOnline posiada opcję rejstracji czasu pracy Start/Stop. W dowolnym momencie możemy w aplikacji wystartować czas pracy. Od momentu wystartowania czasu pracy jest odliczany i prezentowany w górnej części aplikacji. Po zastopowaniu możemy zapisać czas pracy, który automatycznie podstawi się od momentu kliknięcia Start do momentu kliknięcia Stop.

Nieobecności

Kalendarz nieobecności prezentuje podobnie jak kalendarz czasu pracy urlopy zalogowanego pracownika jak i jego podwładnych (według uprawnień). Wprowadzane nieobecności w WorkOnline mogą od razu przenosić się do modułu Płace i Kadry lub dopiero po zatwierdzeniu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
WorkOnline - Nieobecności
WorkOnline - Szybkie wiadomości

Szybkie wiadomości

Kolejną opcją w aplikacji WorkOnline jest możliwość wysyłania krótkich wiadomości między pracownikami.

Szybka rejestracja czasu pracy

Dzięki wykorzystaniu kodów QR pracownik może w szybki sposób bez konieczności logowania do aplikacji dodać czas pracy. Wystarczy zeskanować wygenerowany w aplikacji kod QR za pomocą dowolnego czytnika kodów QR w telefonie. Po zeskanowaniu kodu pracownik może dodać czas pracy lub wystartować czas pracy. Jeśli pracownik wystartuje czas pracy i później ponownie zeskanuje kod QR to pokaże się licznik czasu od momentu wystartowania.
WorkOnline - Kody QR

Zobacz więcej