COMARCH DIAMENTOWY PARTNER*
+48 71 354 61 65 | biuro@cdnpartner.com.pl
Viewing posts from: November 2000

ERPImport

Aplikacja ERPImport działa z systemem Comarch ERP Optima i umożliwia import danych do systemu ERP z dowolnych plików arkusza Excel.

Import danych wykonuje się dzięki szablonom stworzonym na podstawie plików Excel. Szablonów można tworzyć w aplikacji nieskończoną ilość dzięki czemu możemy importować dane z wielu różnych plików Excel. Dodatkowo aplikacja zapisuje historię importów, w której zapisywane jest kiedy i jakie dane były importowane do systemu ERP.  

Aplikacja pozwala na import:

 • towarów (wraz z atrybutami)
 • cenników
 • rejestrów VAT
 

 

Zapytaj o cenę

Zobacz więcej

BaseLinker – Comarch ERP Optima

Integracja systemu Comarch ERP Optima z jednym z najpopularniejszych systemów do integracji z Allegro, Amazon, eBay i nie tylko.

Dzięki tej integracji synchronizacja danych między Comarch ERP Optima i BaseLinker będzie wykonywać się automatycznie, dzięki czemu np na Allegro będą aktualne stany magazynowe z systemu ERP oraz zamówienia automatycznie będą importowane do ERP Optima.

Wiele połączeń między systemami

 
Jeden integrator pozwala na zdefiniowanie wielu połączeń między różnymi bazami systemu ERP i różnymi kontami w systemie BaseLinker. Dzięki tej funkcjonalności można przykładowo zdefiniować różną konfigurację importu zamówień do systemu ERP dla zamówień z Allegro, eBay czy Amazon.

Rozbudowana konfiguracja i podpowiedzi

 
Konfiguracja integratora jest pogrupowana według poszczególnych sekcji synchronizacji dzięki czemu mimo iż jest bardzo rozbudowana to łatwo można się w niej odnaleźć. Dodatkowo po najechaniu kursorem na każde pole pojawia się podpowiedź czego to pole dotyczy i uwagi na co należy zwrócić uwagę przy ustawianiu wartości w tym polu.

Definiowanie źródeł importu zamówień

 
Dla każdego połączenia możemy zdefiniować, z których źródeł ma importować zamówienia. Dzięki temu możemy ustawić dla różnych źródeł generowanie różnych dokumentów w systemie ERP lub w zależności od źródła ustawiać odpowiednią serie na dokumencie w systemie ERP.

Kreator opisu na dokumencie w systemie ERP

 
Dzięki kreatorowi opisu możemy zdefiniować dowolny opis jaki ma ustawić się w systemie ERP na zaimportowanym dokumencie. Dodatkowo w tym opisie mogą pojawić się wszystkie parametry zamówienia zwracane przez BaseLinker, np. źródło zamówienia, email, telefon.

Importowanie zestawów

 
Integrator posiada opcję rozbijania zestawów na składowe podczas importu zamówienia do systemu ERP. Zestawy możemy zdefiniować w samym systemie ERP oraz mogą być rozbijane na podstawie atrybutów na pozycjach zamówienia w BaseLinker. Istnieje także możliwość rozbudowania algorytmu rozbijania na składowe.

Definiowanie atrybutów na zamówieniu

 
Konfiguracja pozwala również na dokładne zdefiniowanie jakie atrybuty mają dodawać się na dokument w systemie ERP oraz z jakimi wartościami. Dodatkowo możemy uzaleźnić atrybuty od źródła zamówienia.

Eksportowanie wydruków

 
W konfiguracji możemy wskazać także, które wydruki faktur mają eksportować się do BaseLinkera. Dodatkowo możemy ustawić różne wydruki dla klientów krajowych i zagranicznych. Dla każdego połączenia możemy ustawić różne wydruki dzięki czemu możemy np skonfigurować integrację aby dla różnych źródeł zamówień eksportowała do BaseLinkera różne wydruki faktur.

Automatyczne generowanie faktur

 
Integrator posiada również opcję automatycznego generowania faktur do zamówień w systemie ERP. Dodatkowo faktury mogą automatycznie generować się gdy zamówienie w BaseLinker zmieni status na ustalony. Razem z fakturą może również generować się dokument WZ.

Harmonogram automatycznych synchronizacji

 
Dla każdego połączenia możemy ustawić osobne harmonogramy synchronizacji między systemami ERP i BaseLinker. Dzięki temu mamy wpływ na to, które dokładnie sekcje synchronizacji mają uruchamiać się automatycznie i w jakich odstępach czasu.

Historia synchronizacji

 
W aplikacji integratora mamy dostęp do historii wykonanych wszystkich synchronizacji między systemami ERP i BaseLinker. Dodatkowo dla każdej synchronizacji jest wyróżnione czy została wykonana automatycznie czy uruchomiona ręcznie z aplikacji.

Uruchamianie synchronizacji

 
Każdą synchronizację możemy wymusić ręcznie z poziomu aplikacji. Podczas uruchamiania ręcznej synchronizacji jest dodatkowo sprawdzane czy nie działa aktualnie automatyczna synchronizacji - dzięki temu dwie synchronizacje nie nałożą się na siebie.

Lista zamówień

 
Integrator posiada również możliwość podglądu listy zamówień z systemu BaseLinker. Z poziomu tej listy oprócz podglądu danych zamówienia możemy sprawdzić jaki numer dokumentu w systemie ERP otrzymało zamówienie lub czy były jakieś błędy podczas synchronizacji zamówienia. Dodatkowo z poziomu tej listy możemy wymusić zaimportowanie zamówienia do systemu ERP.

Funkcjonalności integracji:

 • eksport z systemu ERP do BaseLinker grup towarowych
 • eksport z systemu ERP do BaseLinker towarów wraz z atrybutami, opisami, zdjęciami
 • eksport z systemu ERP do BaseLinker stanów magazynowych z wybranych magazynów
 • import zamówień z BaseLinker do systemu ERP
 • import towarów z BaseLinker do systemu ERP
 • synchronizacja statusów zamówień z systemu ERP do BaseLinker
 • import z BaseLinker informacji o płatności, nadaniu przesyłki, zmianie statusu do systemu ERP
 • eksport faktury wystawionych w systemie ERP do BaseLinker
 • eksport numerów listów przewozowych z systemu ERP do BaseLinker
 • automatyczne generowanie faktur do zamówień w systemie ERP
 • obsługa zestawów podczas importowania zamówień do systemu ERP
 • automatyczna synchronizacja
Integrator do importu zamówień i generowania faktur/paragonów do systemu ERP wymaga aby w momencie importu była wolna licencja w systemie ERP Optima na moduły Kasa/Bank i Handel (lub Kasa/Bank Plus, Handel Plus). Filmik prezentujący import zamówień i eksport faktur:
 

Zapytaj o cenę

Zobacz więcej

Comarch ERP Optima – Comarch WMS

  Comarch WMS to pakiet dwóch rozwiązań - Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier, które razem umożliwiają kompleksową obsługę magazynu wysokiego składowania. Comarch WMS dzięki pełnej integracji z systemami Comarch ERP zapewnia pełną kontrolę nad przepływem towarów w firmie. Od teraz zintegrowany jest również z systemem Comarch ERP Optima, dzięki czemu otrzymujesz system do obsługi magazynu od tego samego producenta co Twój system ERP.   System Comarch WMS składa się z dwóch narzędzi:

Comarch WMS Zarządzanie

Aplikacja webowa skierowana do dyspozytorów oraz kierowników magazynu umożliwia m.in.:

 • elastyczne budowanie struktury magazynowej,
 • zarządzanie położeniami oraz sterowanie relokacją zasobów w magazynie,
 • monitorowanie realizacji dyspozycji dokonanej przez operatorów w aplikacji Comarch WMS Magazynier,
 • administrowanie uprawnieniami magazynierów oraz dostosowywanie parametrów procesów,
 • kontrolę stanów minimalnych oraz maksymalnych towarów,
 • weryfikację obciążenia oraz rankingu magazynierów,
 • konfigurację zlecenia wysyłki kurierem,
 • analizę danych magazynowych z wykorzystaniem raportów.
 

Comarch WMS Magazynier

Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie, wydawanie, przesuwanie oraz inwentaryzowanie towarów. Magazynier może realizować dyspozycje magazynowe, jakie zostały przydzielone przez kierownika w Comarch WMS Zarządzanie, jak również dodawać nowe dokumenty magazynowe bezpośrednio z poziomu kolektora danych. Lista funckjonalności:
 • wieloetapowość umożliwiająca realizowanie dokumentów magazynowych w podziale na etapy,
 • grupowanie dyspozycji magazynowych, MultiPicking,
 • drukowanie zrealizowanych dokumentów magazynowych oraz etykiet,
 • stały dostęp do informacji o kontrahentach i towarach (kartoteki kontrahentów i towarowe),
 • łatwe filtrowanie listy towarów według kryterium użytkownika (kod, EAN, nazwa, cecha, położenie, nośnik),
 • możliwość weryfikacji towaru na podstawie sczytanego kodu EAN,
 • obsługę nośników,
 • monitorowanie postępu realizacji,
 • realizowanie jednej dyspozycji przez wielu operatorów,
 • automatyzacja optymalizacja procesów magazynowych.
    Dodatkowo istnieje możliwość dostosowania aplikacji poprzez:
 • dowolny, konfigurowalny interfejs,
 • wybór procesów i operacji zgodnie z specyficznymi wymaganiami magazynu i asortymentu klienta,
 • konfigurację procesów oraz kolejności kroków realizacji,
 • wykorzystanie skanera kodów kreskowych lub uproszczonego interfejsu z dużymi przyciskami.
 • dobór parametrów usprawniających pracę oraz pozwalających unikać pomyłek,
 • wykorzystanie ergonomicznych komunikatów,
 • dostosowanie dostepu do operacji w zależności od uprawnień magazynierów,
 • automatyzację części procesów (np. wydruku etykiet),
 • wyłączenie zbędnych procesów i operacji,
 • dostosowanie wydruków oraz etykiet logistycznych.

Zapytaj o cenę

 
Żródło: comarch.pl

Zobacz więcej

ERPPromocje

      Aplikacja ERPPromocje pozwala na grupowe zarządzanie rabatami w systemie Comarch ERP Optima. Operacje na rabatach wyglądają podobnie jak w systemie Comarch ERP XL – tworzy się karty promocji, które zawierają kontrahentów, grupy i towary, które ma obejmować promocja. Rabaty dodane z aplikacji są automatycznie dostępne w systemie ERP Optima i naliczają się na dokumentach bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji.

Funkcjonalności aplikacji:

 • tworzenie kart promocji,
 • definiowanie okresu czasowego obowiązywania promocji,
 • wyszukiwanie promocji, które zawierają danego kontrahenta/towar/grupę,
 • eksportowanie promocji do pliku Excel,
 • importowanie promocji z pliku Excel,
 • grupowa zmiana wartości rabatów,
 • szybkie dodawanie wielu kontrahentów/towarów/grup do promocji.
 

 

Zapytaj o ofertę

Zobacz więcej

ERPMagazyn

ERPMagazyn - Mobilny magazynier zintegrowany z ERP Optima

Mobilny magazynier zintegrowany z ERP Optima

ERPMagazyn to aplikacja umożliwiająca kontrolę wydań, przyjęć i inwentaryzowanie towarów. Dostosowany on jest do pracy na kolektorze danych.
Dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazą systemu ERP z aplikacji ERPMagazyn mamy podgląd wszystkich aktualnych dokumentów magazynowych.
Dodatkowo wszystkie operacje wykonywane na kolektorze danych automatycznie wykonywane są w systemie ERP Optima.

Funkcjonalności:

 • Możliwość wyboru magazynu na którym chcemy pracować,
 • Sprawdzanie wydań magazynowych,
 • Sprawdzanie przyjęć magazynowych,
 • Inwentaryzacja towarów,
 • Zatwierdzanie i edycja dokumentów magazynowych w ERP Optima,
 • Możliwość sprawdzania wydań i przyjęć zgrupowanych dokumentów,
 • Szybkie sprawdzanie dokumentów dzięki skanowaniu kodów kreskowych,
 • Duże możliwości konfiguracji aplikacji.
ERPMagazyn - Menu

Zobacz więcej

CDN WZ-tka ERP Optima

Aplikacja Kontrola wydań stworzona została do wspierania pracy na magazynie podczas wydawania towarów. System ten jest zintegrowany z Comarch ERP Optima.

Podstawowe funkcjonalności

 • Logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą danych logowania do Comarch ERP Optima.
 • Program pobiera z Comarch ERP Optima dokumenty: FA, PA, WZ.
 • Możliwość filtrowania dokumentów.
 • Podgląd wszystkich pozycji z wybranego dokumentu.
 • Oznaczanie towarów jako sprawdzone.
 • Szybkie sprawdzanie towarów - skanujemy towar za pomocą skanera kodów kreskowych > wprowadzamy ilość > zatwierdzamy ENTER > skanujemy kolejny kod towaru.
 • Możliwość skorygowania ilości towarów na dokumencie w Comarch ERP Optima.
 • Możliwość usunięcia towaru z dokumentu w Comarch ERP Optima.
 • Zapisywanie statusu dokumentu - niesprawdzony/sprawdzony, daty sprawdzenia, osoby skanującej i pakującej.
 • Przenoszenie statusu dokumentu do systemu Comarch ERP Optima jako atrybut na dokumencie.
 • Możliwość zdefiniowania kodu kreskowego opakowania - do jednego kodu opakowania EAN przypisujemy kod EAN produktu i ilość w opakowania. Po zeskanowania kodu opakowania system wprowadza kod towaru i ilość w opakowaniu automatycznie.

Zobacz więcej

CDN PZ-tki ERP Optima

Podstawowe funkcjonalności

 • aplikacja pozwala w prosty i szybki sposób podglądać dokumenty PZ bez konieczności otwierania Optimy,
 • do podglądu są tylko dokumenty przyjęcia niezatwierdzone,
 • w każdym dokumencie PZ można zmienić ilość towarów, dodać nowy towar do dokumentu lub usunąć wybrany,
 • do każdej pozycji istnieje mozliwość wprowadzenia dostawy wraz z podaniem np. numeru partii, daty ważności itp.,
 • istnieje także możliwość dodania w szybki sposób opisu do każdej pozycji z dokumentu,
 • z poziomu dokumentu można oznaczyć, że został on sprawdzony lub nie, informacja ta przenoszona jest do Optimy jako atrybut na dokumencie i wyświetlana na liście dokumentów PZ.

Zobacz więcej

IntegraERP – Magento – ERP Optima

Magento - Comarch ERP Optima

Integracja sklepu internetowego Magento do wersji 1.9

IntegraERP to program do integracji sklepu internetowego z Comarch ERP Optima. Dzięki tej aplikacji kartoteki towarów i stany magazynowe aktualizują się automatycznie w Magento. Wszystkie dane pobierane są z Comarch ERP Optima i wysyłane do sklepu internetowego dzięki czemu nie musimy zarządzać danymi w dwóch systemach.

Korzyści z integracji

 • Automatyczna synchronizacja danych
 • Zawsze aktualne stany magazynowe w sklepie internetowym
 • Automatyczny import zamówień do systemu ERP Optima

Zobacz więcej

IntegraERP – PrestaShop – ERP Optima

PrestaShop - Comarch ERP Optima

Integracja sklepu internetowego PrestaShop

IntegraERP to program do integracji sklepu internetowego z Comarch ERP Optima. Dzięki tej aplikacji kartoteki towarów i stany magazynowe aktualizują się automatycznie w PrestaShop. Wszystkie dane pobierane są z Comarch ERP Optima i wysyłane do sklepu internetowego dzięki czemu nie musimy zarządzać danymi w dwóch systemach.

Korzyści z integracji

 • Automatyczna synchronizacja danych
 • Zawsze aktualne stany magazynowe w sklepie internetowym
 • Automatyczny import zamówień do systemu ERP Optima

Zobacz więcej

OrdersCom

Podstawowe funkcjonalności

 • dostęp do systemu tylko po zalogowaniu się,
 • podgląd limitu kredytowego i przeterminowanych płatności kontrahenta,
 • podgląd grup towarów, towarów, cen, zdjęć, stanów magazynowych, opisów, atrybutów z systemu ERP Optima,
 • cena wyświetlana w systemie uwzględnia wszystkie rabaty dla zalogowanego kontrahenta z systemu ERP Optima,
 • możliwość podglądu stanów magazynowych liczbowo lub graficznie,
 • możliwość dodawania towarów niedostępnych do koszyka - opcja w konfiguracji systemu,
 • kontrola limitu kredytowego kontrahenta podczas składania zamówienia,
 • podgląd przeterminowanych płatności kontrahenta z ERP Optima,
 • zamówienia składane przez system przenoszone są automatycznie do ERP Optima jako dokumenty RO (Rezerwacja odbiorcy),
 • podgląd zamówień kontrahenta złożonych z systemu oraz wszystkich z systemu ERP Optima, przypisanych do zalogowanego kontrahenta,
 • podgląd i status płatności z ERP Optima,
 • podgląd danych kontrahenta w systemie,
 • możliwość dodawania własnych podstron w systemie,
 • przydzielanie uprawnień użytkownikom (składanie i podgląd zamówień, podgląd płatności, widoczność stanów magazynowych - liczbowo lub graficznie).

Zobacz więcej